:+: เข้าที่เข้าทาง :+: 

 

 

 

 

Posted on Sat 7 Sep 2013 19:24

 

 

@แก่งกระจาน & อัมพวา
30 กันยายน 56
:+: คิดมากหน้าแก่ :+:
:+: วันเหนื่อยๆ :+:
:+: วันพักผ่อน และพาแม่หาหมอ :+:
:+: เข้าที่เข้าทาง :+:
:+:153 วันของมะลิ:+:
:+: ติดเฟสบุ๊ก :+:
:+: ขอถอนใจยาวๆ :+:
:+: 10.02.13 :+:
:+: กลับบ้านหาแม่ :+: